SV vil forkaste Hove-avtalen og kaste styret

foto