Har aldri vært tilholdssted for sel – gir holmen nytt navn

foto