Slik har påsken vært for redningsmannskapene til sjøs

foto