Det verneverdige huset er knust: – Det er en skandale