– Jeg forventer samme type behandling i kommunestyret som jeg opplevde i formannskapet, hvor ordfører åpner for representantenes mening om min varsling, forklarer hun om årsaken til at hun ikke møter på kveldens kommunestyremøte i Bykle.

Der skal alle gruppelederne legge fram ideer om hvordan man skal bedre miljøet i hele kommunen etter flere varslingssaker og omtaler i mediene.

Nomeland-Strømsøe sier at etter behandlingen hun fikk i formannskapsmøtet i Bykle for en uke siden har ordføreren gjort hennes klage på kommuneoverlegen til en politisk sak.

På møtet lot ikke ordfører Jon Rolf Næss politikerne vurdere om hun var habil eller ikke før de satte i gang en diskusjon om hennes uttalelser til Agderposten.

– Jeg sendte ordføreren melding om at jeg ikke ønsker å stille på noe politisk møte knyttet til denne saken den 19.01 etter formannskapsmøtet. Han har ikke respondert på den, men jeg er informert om at de respektive partiene skal uttale seg om saken, og jeg har derfor meldt forfall for å skåne meg selv.

Sendte ut anonymt brev

Har du egentlig gyldig grunn til å melde forfall?

– Jeg har, etter retningslinjene, ikke gyldig grunn til ikke å møte, men jeg er ikke blitt møtt med motforestillinger på innmelding av forfall fra ordfører eller andre. Jeg synes ikke det er riktig at man som folkevalgt skal sitte å drøfte en sak hvor en navngitt persons handlinger er en del av drøftingen, og enda mindre når personen man drøfter er seg selv. Hadde de ønsket mine tanker om saken forelagt kommunestyret hadde jeg forventet en lukket høring, ikke et offentlig møte.

Tirsdag 25. januar sendte kommuneledelsen i Bykle også ut et anonymt brev fra seks innbyggere på Hovden, der disse viser til en rekke påståtte uheldige mellommenneskelige forhold i Bykle som er med på å ødelegge trivsel i kommunen.

Innledningsvis viser de til det de kaller «en heksejakt på en av kommunens innbyggere», uten å nevne navn.

De seks skriver blant annet:

«Vi ønsker å få tilbake godfølelsen og stoltheten over å være byklar, hvor vi alle kan hilse på hverandre og jobbe i fellesskap for trygge, gode oppvekstvilkår for alle barn.»

Brevet fra de seks anonyme ble videresendt av kommuneledelsen til alle kommunepolitikerne og deres varamedlemmer, både på deres kommunale e-post og til jobbmailer.

– Er dette brevet medvirkende til at du nå ikke vil møte i kommunestyret?

– Brevet fra seks anonyme er ikke grunnen, jeg meldte forfall før det kom. Brevet anser jeg som grunnløse påstander fra anonyme kilder, og virker basert på en rimelig ensidig informasjon. Jeg kjenner meg ikke igjen i problemene som beskrives i brevet, og opplever barnas skole- og fritidsmiljø som trygt og godt. Når det er sagt, synes jeg imidlertid ikke det er en god praksis at administrasjonen videreformidler denne type anonyme påstander ukritisk til de folkevalgte.

SP-POLITIKER: Kari Nomeland-Strømsøe. Foto: Johs. Bjørkeli

– Har fått trusler

– Du møtt mye motbør både fra politisk- og administrativt miljø, samt fra enkelte næringslivsrepresentanter. Har du fått noe støtte?

– Jeg har fått mye støtte fra mennesker, både i og utenfor bygda, og flere peker på prosessen som uforståelig og urettferdig. Jeg har også fått trusler, og blitt utsatt for ulike represalier, men det ønsker jeg ikke si så mye mer om før jeg fått det vurdert av advokat.

– Det er selvfølgelig veldig tøft å stå i dette, det skal jeg ikke legge skjul på. Det oppleves som Davids kamp mot Goliat, men jeg står for at det var riktig å varsle om forholdet. Dette burde imidlertid aldri vært løftet opp som en politisk sak, og de virkemidlene ordfører og kommunedirektør setter inn virker uforholdsmessig voldsomme, sier Sp-politikeren.

Ordfører Næss kommenterer forfallet slik:

– Når en politiker ikke kan møte så er det slik at man gir beskjed til utvalgssekretær, gjerne til meg og kommunedirektør også. Det er ikke jeg som kaller inn vara, jeg får beskjed om hvem som kommer fra sekretær. Til dagens møte fikk jeg for noen timer siden en mail fra utvalgssekretær om hvem som har forfall i dag. Jeg følger ikke opp det enkelte forfall. Det er helt normalt at jeg ikke svarer på en slik opplysning, men sjekker at det er registrert slik at varaer blir innkalt, svarer Næss.

– Har hun lovlig grunn til å melde forfall?

– Det er hennes ansvar, svarer ordføreren.