Krever at danske trålere som tømmer kysten for kveite stanses

foto