Barnevernet: Laveste meldingstall på mange år

foto