Sykehuset planlegger for 260 korona-innleggelser samtidig