Gullknapp-søknad blir ikke sendt ut på kommunal høring