Austegder reddet 7000 måltider fra å bli kastet

foto