– Kan være lurt å unngå de mest vanlige utfartstimene