I disse brakkene skal barna gå på skole i tre år

foto