E18: Også Tvedestrand kritiserer Nye Veier for dette