– Som gammel sjømann liker jeg ikke at plast ligger og flyter

foto