Rekordmange hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen hittil i år

foto