85 prosent av Valle er under vern og begrensninger. Nå vil Riksantikvaren verne mer

foto