Chatmeldinger: De ville fjerne kulturtoppen fra samfunnet