Kraftig økning: Fellesferie er synonymt med båtskader