Vil oppheve lokal forskrift slik at flere kan møtes privat

foto