Høie: Omfordeling vil ikke gi effekt på smittespredningen