Bombegruppa til Bamble – funn knyttes til tyveri i Agder

foto