Fører til sykehus etter å ha mistet kontroll over bilen