– Vi er bedre venner enn det som gis uttrykk for i media

foto