- I min tid som biskop har jeg aldri gått til et slikt skritt