Politiet henlegger 96 prosent av anmeldte mobbesaker

foto