Flere år med underskudd, men fortsetter å satse hardt på Gaustablikk