Spyttet butikk-ansatt i ansiktet og slo kunde

foto