Etter drøye seks uker venter flyktningene fortsatt på et sted å bo