Denne tilhengeren fikk ikke kjøre videre etter kontrollen