80-åringen sørger for at 34.000 skigåere får skikkelige løyper