Befaring har gitt naturvernerne tro på at myra blir reddet

foto