Turistmålet står i brann: – Gjør inntrykk når en sånn hendelse skjer i kommunen