Hadde bilføreren kjørt 1 km/t saktere hadde ikke lappen røket