Begrunner omstridt avslag. ATROP: – Gir overhodet ingen mening for oss