Tidligere pasient anmeldte virksomhetsleder for trusler og brudd på taushetsplikten – politiet henla saken