Styrtregnet førte til store problemer på veiene rundt Oslo – du må fortsatt regne med forsinkelser

foto