Dette blir Bø Sommarlands nye storattraksjon i sommer

foto