Freddy de Ruiter: – For meg fremstår dette som juks

foto