Politiet vil lage øvingsbane i denne nedlagte isfabrikken