Flere arbeidssøkere: Særlig denne bransjen ser økning