Betydelig flomfare i Vestland, Rogaland og deler av Agder