Innfører ny skjenkestopp: – Vi kjemper hardt

foto