Jorunn Lossius: – Vil ikke nomineres bare fordi jeg er kvinne og har rett alder

foto