Stort sprik mellom innkjøps- og salgspris på munnbind

foto