Her er den 2.000 år gamle ringen som ble funnet på Hove