Grønt lys for nytt aktivitetssenter i sjøkanten

foto