Derfor har Sparebanken Sør fjernet 18 av sine minibanker

foto