Slik gikk det med arendalitten som truet politiet med korona