Leteaksjon igangsatt – så viste det seg at mannen var på fest