Tyvene lot safe og kassa stå igjen på parkeringsplassen